کلیپ شعر زن یعنی ناز هستی در وجود

3,967

زن یعنی ناز هستی در وجود‌ یک فرشته

در سجود یک بغل آسودگی پاکی از آلودگی

عشق و هستی زندگی یک جهان پایندگی

دیدگاهتان را بنویسید