تیکه آتشین علی ضیا به بانکداری اسلامی و وام ازدواج

687

علی ضیا: ٢٥ بار ازدواج كنيد تا بتوانيد با وام ازدواج خانه بخريد! . بانك داري اسلامي داريم اما بانك ها اهل بهره و سودند

دیدگاهتان را بنویسید