پیدا شدن نوزاد دزدیده شده توسط پرستار + فیلم با جزئیات کامل

665

پیدا شدن نوزاد دزدیده شده توسط پرستار + فیلم با جزئیات کامل
نوزاد چند روزه ای که توسط یک زن از بیمارستان شهریار ربوده شده بود امروز پیدا و تحویل پدر و مادرش گردید. سارق #آراد را با یک نامه مقابل مسجد رها کرده بود

دیدگاهتان را بنویسید