کنایه تلخ حیدری و دلاوری به وضعیت اقتصادی کشور ” قیمت خودرو در 91 و 98 “

730

کنایه تلخ حیدری و دلاوری به وضعیت اقتصادی کشور ” قیمت خودرو در 91 و 98 “

دیدگاهتان را بنویسید