فیلم کشتن فجیع و هولناک سگ های ولگرد توسط شهرداری در تهران با تزریق اسید در قلب

1,638

فیلم کشتن فجیع و هولناک سگ های ولگرد توسط شهرداری در تهران با تزریق اسید در قلب

دیدگاهتان را بنویسید